Yükleniyor . . .
Return to homepage

Atlantik Okyanusu

Keşif takibi: %0

Derinlik: 0m

Sıcaklık: 20°c

Keşfetmek için kaydır

Blue Marine Foundation ile yolcuk

Okyanusun Yaşam örgüsü

Deneyiminizi zenginleştirmek için işitsel öğeler kullanacağız. Zengin bir deniz yaşamı dokusu, her şey birbirine bağlı.

Balıklar oynayus sağlığının hasas dengesinde hayati bir rol oynar.

Sağlıklı bir okyanus daha güçlüdür.

Sağlıklı ve zengin bir okyanus iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Deniz canlılarının da hızlı çevresel değişikliklere dayanıklılığını artırır.

İşte size bir gerçek...

3 milyardan fazla insanın ana hayvansal protein kaynağı balıktır.

Balık stokları sonsuz değil, birçok tür artık aşırı ve yıkıcı avlanma pratikleri nedeniyle tehlike altında.

Thunnus albacares

Sarıyüzgeçli orkinos

Durum: tehdite açık

Hint Okyanusu'nda sarıyüzgeçli orkinos stokları 2015'ten beri aşırı avlanılmıştır ve artık türün yokoluşunu önlemek için avlanmanın acilen azaltılması gerekmektedir.

Aşırı avlanma, balıkları üreyebileceklerinden daha hızlı yakalamak ve popülasyonlarının çöküşüne sebep olmaktır. Aslında, büyük, predatör balık türlerinin %90'ı çoktan kaybedilmiştir.
Dip trolü ve gırgır dahil olmak üzere birçok zararlı balıkçılık yöntemi vardır. Bu yöntemler deniz tabanını tahrip eder, canlıların yaşam alanlarını yok eder ve hedeflenmeyin türlerin ölümüne sebep olur.
Aşırı avlanmayı durdurursak, deniz biyoçeşitliliği toparlanacak ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyucu olacaktır.

Balıkçılığı nasıl daha sürdürülebilir hale getiririz?

Sürdürülebilir balıkçılık, balıkçılıkta doğrudan hedef alınmayan - "hedef dışı" türler - dahil olmak üzere bir çok habitatın ve balık stoklarının yenilenmesine fıırsat tanır. Balık stoklarının doğal yenilenme oranından daha az balık tutar ve bunu ekosisteme zarar vermeyecek şekilde yapar.

Balıkçılık, yüzlerce yıldır İskoçya'nın Berwickshire bölgesinde yaşamın önemli bir parçası olmuştur.
19. yüzyılda zengin ringa balığı avcılığıyla ünlüyken, şimdi bir çok balıkçı statik kaplar, diğer adıyla "sepet" kullanarak yengeç ve ıstakoz için balık tutuyor.
Bu balıkçılık yöntemini deniz tabanına daha az zarar veriyor ve saksılar gemiye çekildiğinde belirli bir boyutun altındaki yengeçler ve ıstakozlar denize bırakılarak üreme şansı veriliyor.
Bu balık stoklarını sürdürülebilir seviyelerde tutar. Sürdürülebilir balıkçılık, gelecek nesiller ve okyanusun sağlığı için çok önemlidir.

Bakalım bunu bilebilecek misin...

Ticari balıkçılığı gezegendeki en büyük av operasyonu yapan nedir?

İklim değişimi balıkları ve denizel habitatları da etkiler.

Termometreyi kaydır aşağısola ısınmayı tersine çevirmek

İklim değişimi

Balıklar su sıcaklığındaki değişimlere hassastır

Okyanus suyu ısındıkça, balık popülasyonları daha soğuk su arayışıyla dünyamızın iki kutbuna yaklaşıyor. Bu, ekosistemleri ve yerel balıkçılıkla geçimini sağlayan kıyı topluluklarını etkiliyor.

İşte size bir gerçek...

Sürdürülebilir balıkçılık ve daha düşük karbon emisyonları, hassas deniz türlerinin yok olma riskini %60 oranında azaltabilir.

Okyanusun bazı bölgelerini korumak aşırı avcılığın etkilerini tersine çevirmeye yardımcı olur.

Yayılma etkisi

Balıklar ve diğer deniz yaşamı korunan alanlarda gelişir, ardından çevredeki okyanusa 'yayılır'.

DKA'lar deniz yaşamının büyümesi ve çoğalması için güvenli bölgeler oluşturur ve 'yayılma etkisi' ile canlılar başka bölgelere geçer. 'Yayılma etkisi' nin yararları tüm denizel ekosisteme fayda ve aşırı avcılık sebebiyle azalan balık popülasyonlarının iyileşmesini sağlar.

Bakalım bunu doğru bilecek misin

Hedef dışı avcılık nedir?

Blue Marine Foundation çalışıyor

Nasıl balıkçılık yaptığımızı değerlendir için çalışıyor

Blue Marine, Berwickshire Deniz Koruma Alanı'nda yaban hayatını koruyan ve yerele fayda sağlayan sürdürülebilir balıkçılık pratikleri için balıkçı topluluklarıyla çalışıyor.

Proje Gündemi

Yosun ormanlarının sık ve vahşi büyüdüğü, yumuşak mercanların ve anemonların kayalık resifleri kapladığı Berwickshire Deniz Koruma Alanı'nı keşfet. Birleşen soğuk ve ılık su akıntıları, Kuzey Kutbu kurt balıkları ve afalina sürülerinden çanak mercanlara akıl almaz bir deniz yaşamı çeşitliliğini destekler.

Ben ne yapabilirim?

Sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri ve sürdürülebilir deniz ürünleri hakkında bilgi edin

Zararlı balıkçılık sübvansiyonlarının sona ermesini destekle

Kıyı sularının uygun şekilde korunması için savunuculuk yap

Sualtı
yaşamını korumak

Denize dal

Denizin
yağmur ormanları

Denize dal

Kahverengi alglerin karbonu yapraklarında depoladıklarını biliyor muydunuz?

Yaprakların bazıları kırılır ve deniz tabanına batarak karbonu deniz dibine sürükler.